Destillationsapparat för destillerat vatten
EasyStill hem
Beställ här
Konstruktion
Hur man tillverkar sprit
Mäskjäsningen
Destillationen
Fördjupning
Turbojäst
Utrustning
Ej till Sverige
Regler för Tyskland
English site

Vi säljer ej till Sverige

I Sverige är det förbjudet att inneha en destillationsapparat. Denna apparat är man förbjuden att ens äga inom Sveriges gränser. Det är olagligt.

Därför skickar vi inga destillationsapparater till Sverige. Denna apparaten är avsedd för laglig hobbydestillation av alkohol eller essential oils. Då innehav är olagligt i Sverige så kan vi inte medverka till detta genom att skicka till Sverige, inte ens om apparaten skall användas till annat än sprit.

Beställ EasyStill här