Destillationsapparat för destillerat vatten
EasyStill hem
Beställ här
Konstruktion
Hur man tillverkar sprit
Mäskjäsningen
Destillationen
Fördjupning
Turbojäst
Utrustning
Ej till Sverige
Regler för Tyskland
English site

Hur Destillationsapparaten är konstruerad

EasyStill är baserad på samma konstruktion som en känd destillationsapparat för dricksvatten.

Klorutsläppsventilen är borttagen, el-elementet är bytt och kylkapaciteten är utökad så den klarar alkohol.

Separationen är förbättrad och ger mycket ren sprit.

Det går fortfarande att destillera vatten med apparaten men det tar dubbelt så lång tid som med den ursprungliga vattenmodellen.

Efter ombyggnaden lägger vi tillbaka apparaten i sin ursprungliga förpackning, som är märkt Drinking Water Distiller. På fakturan står också att det är en destillationsapparat för vatten.

Vissa länder kräver att det måste stå samma beteckning på fakturan som på förpackningen. Så för att följa reglerna och inte försenas i tullen i länder utanför EU (inom Europa finns inga tullar) så står det Drinking Water Distiller på kvittot som medföljer i paketet.

Beställ EasyStill här