Destillationsapparat för destillerat vatten
EasyStill hem
Beställ här
Konstruktion
Hur man tillverkar sprit
Mäskjäsningen
Destillationen
Fördjupning
Turbojäst
Utrustning
Ej till Sverige
Regler för Tyskland
English site

Destillationen

Destillation är en process som separerar vätskor med olika kokpunkt. Destillation tillverkar ingenting. Det bildas ingenting som inte redan finns i mäsken. Det kan t ex inte bildas metanol. Metanol bildas när cellulosa jäser, t ex finns det över 1 % metanol i whisky. I större mängder är det giftigt. När man jäser socker bildas det nästan ingen metanol. Så lite att det knappt går att mäta. Med Turbojästerna som rekommenderas här bildas typiskt 1 ppm (1 miljondel) i mäsken. Mycket mindre än i vanlig apelsinjuice och en hundratusendel av vad som finns i whisky och cognac.

Förberedelser för destillationen

Tag fram kolfiltret och fyll i Aktivt kol. Aktivt stenkol 0,4 - 0,85 mm rekommenderas. Häll 4 liter varmt vatten genom röret så kolet vätas. Placera filtret så att slangen från destillationsapparaten går direkt till tratten.

Fyll i 4 liter mäsk (till märket) eller mindre i destillationsapparaten. Sätt på locket och tryck på startknappen.

Destillationen

Efter 1 timme och 5 minuter börjar destillationen. Spriten droppar ner i kolröret en droppe i taget. Denna "drip by drip" rening ger en mycket lång kontakttid - 3 timmar och ett bättre resultat an vanlig kolrening. Samtidigt som reningen sker "automatiskt" under destillationen.

Efter ungefär 3 timmar har det samlats 1,4 liter god sprit, ca 46 % (om mäsken är 18 %). Destillationen är klar. Stäng av apparaten. När den svalnat så häll ut det som är kvar i kokkärlet.

Vill Du ha starkare sprit, t ex för att blanda Absinthe, så destillerar Du bara spriten en gång till (lämpligen 2-3 satser på en gång), exakt likadant. Du kan då få upp till 88 % alkoholstyrka.

Ett enkelt sätt att rengöra apparaten är att destillera lite vatten, det sköter sig själv. När destillationen är klar så stänger den sig själv.

Skall man inte kasta det första?

Det första som kommer ut, de s.k. "fore shotsen" (fördropparna) är ca 1/2 - 1 cl. Dom består av aceton och etylacetat och liknande aromatiska ämnen och behöver inte avskiljas, kolet fångar dom i kolreningen. Men det är tradition och kolet varar längre om man kastar dom.

Beställ EasyStill här